cappetitsperociutadans

Aquí tens un amic

El creixement de les ciutats ha anat comportant que activitats tan quotidianes com passejar, anar d’un lloc a un altre, trobar-se amb els amics, siguin cada cop més difícils de fer per als nens i les nenes de la ciutat. Sovint depenen dels pares per anar a la biblioteca, al parc, o a qualsevol indret de Granollers.

Els adults que abans teníem cura de tots els nens i les nenes, veïns o no, que jugaven al carrer, de mica en mica hem anat adquirint una actitud més tancada i cada cop més atenem als nostres nens però no mirem els altres. L’espai de la ciutat s’està fent insegur, no facilita l’autonomia. No ajuda els infants a caminar pels seus carrers amb la seguretat que algú els ajudarà en cas que tinguin qualsevol problema.

Les persones que viuen més al carrer: els comerciants, la guàrdia urbana, els avis,… poden tenir un paper important en la transformació d’aquestes actituds.

És per això que l’Associació Gran Centre i Petits, però ciutadans de l’Associació Cultural, van posar en marxa l’any 2001 la campanya ‘Aquí tens un amic’ que tenia com a únic objectiu fer del comerciant la persona amiga a qui l’infant pogués recórrer en cas de necessitat.

El comerciant que decidia posar el símbol de la campanya estava adquirint el compromís amb els nens i les nenes d’ajudar-los quan ho necessitin i d’adaptar algun espai per a ells dins de la seva botiga, per fer més agradable l’espera de comprar.

Share Button