capcamiral2223

Bases

  1. Podran concórrer al premi tots els treballs de recerca realitzats per estudiants de batxillerat de qualsevol centre d’ensenyament durant el curs 2022-2023.
  2. Els treballs necessàriament han de tractar de temes relacionats amb la comarca del Vallès Oriental des de qualsevol àmbit temàtic (medi natural, història, economia, art i patrimoni). Es valorarà principalment que siguin aportacions inèdites que millorin el coneixement d’alguns d’aquests àmbits de la comarca.
  3. L’extensió dels treballs és lliure, tot i que es recomana que no superin els 50 folis DIN A4.
  4. El treball s’ha d’enviar en format PDF al correu electrònic secretaria@acgranollers.cat, indicant les dades bàsiques de l’autor o autora (nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, número de telèfon, adreça electrònica), el curs que fa, el centre d’ensenyament on estudia, amb l’adreça, i el nom del professor o professora que hagi tutoritzat el treball.
  5. Els treballs s’han de presentar a la Secretaria de l’Associació Cultural de Granollers (Roger de Flor, 33, 2n, 2a, 08401 Granollers, tel. 93 861 55 98, a/e: secretaria@acgranollers.cat, www.acgranollers. cat) fins al 24 de març de 2023. L’horari de l’oficina és de 9 a 14 h.
  6. Es concedirà un premi consistent en un ordinador portàtil o similar per a l’estudiant guanyador, i també un lot de llibres sobre la comarca del Vallès Oriental per al centre de batxillerat on estudiï el guanyador. En el cas de ser declarat desert el premi, l’any següent el jurat podrà adjudicar-ne dos.
  7. Un resum del treball guanyador i dels treballs considerats finalistes que recomani el jurat del premi seran publicats com a “nota d’investigació” a la revista Ponències del Centre d’Estudis de Granollers.
  8. El veredicte del jurat, que estarà integrat pels membres de la Comissió Directiva del Centre d’Estudis, es donarà a conèixer durant el mes de maig de 2022 i serà inapel·lable. L’acte de lliurament es comunicarà oportunament.
  9. Una còpia del treball guanyador i dels finalistes quedarà dipositada a la biblioteca de l’Associació Cultural de Granollers i una altra serà lliurada a l’Hemeroteca de l’Arxiu Municipal de Granollers. Una còpia digital dels treballs es penjarà al Portal de l’Arxiu Digital de l’AMGr (http://arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital/). La resta de treballs presentats es podran recollir durant el mes següent a la data del veredicte, a la Secretaria de l’Associació Cultural.
  10. La presentació dels treballs a aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

Granollers, juliol de 2022

Share Button