capcentreestudis

Comissió directiva del Centre d’Estudis de Granollers
Ricard Caussa i Moreno (President AC)
Jaume Dantí i Riu (Director)
Diego Sola i Garcia (Secretari)
Jordi Planas i Maresma (Editor de publicacions)
Cinta Cantarell i Aixendri
Laura Casanovas i Palou
Pau Farell Lozano
Joan Garriga i Andreu
Josep Grau i Mateu
Ester Prat i Armadans
Jordi Ruiz i Olmo
Arnau Queralt i Bassa
Francesc Sánchez i Mata

Share Button

Agenda

Cinema Edison

Divendres 2 de setembre

Dilluns 5 de setembre

Llenos de gracia

Cicle Gaudí

Dimarts 20 de setembre

Escape Room

Cicle Gaudí

Dimarts 18 d’octubre

Toscana