capdissenyciutat

L’Associació Cultural de Granollers ha programat des de 1990 El disseny de la ciutat, debats en el quals s’ha analitzat des de diferents òptiques el paper de la ciutat com a espai públic i projecte comunitari. Urbanisme i ciutadania són elements fonamentals per a la pràctica cultural, entesa com a expressió democràtica de la societat. Ciutat i ciutadania - urbs i civitas- són elements indissolubles de les tensions que afecten les relacions entre la llibertat i el poder, la "civilitat" i la ciutat, i l’espai físic i l’activitat cultural. 

Al llarg d'aquestes jornades s’ha debatut sobre el disseny de la forma urbana, l’encaix de les ciutats de la segona corona, i el seu paper en el projecte territorial del país. S’ha reflexionat sobre els eixos estratègics de la ciutat com a realitat canviant, i s’ha reivindicat la utopia i la passió com a elements necessaris per imaginar una ciutat millor. Al llarg de tots aquests debats han participat personalitats i experts de diferents especialitats, al costat de representants polítics i veïns. S’ha intentat combinar la reflexió global i les referències locals, cercant un equilibri entre la dimensió teòrica i la concreció de la proximitat. Urbanisme i ciutadania ha estat el binomi fonamental per a la reflexió sobre el desenvolupament de l’activitat cultural com a expressió del vigor de societat democràtica i de la qualitat de l’espai social.

Share Button