capvistper2015

Bases

Cineastes de Granollers de l’Associació Cultural de Granollers (AC), juntament amb Vallès Oriental Televisió (VOTV), Granollers Audiovisual SL (GASL) i l’Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) han creat una plataforma amb la finalitat d’atorgar una beca anual per a la producció de curtmetratges de no-ficció sobre Granollers i el Vallès Oriental. La beca s’atorgarà tenint en compte les bases següents:   

Objecte

 1. La beca, amb caràcter anual, s’atorgarà a un projecte que culmini en l’edició d’un curtmetratge de no-ficció sobre qualsevol temàtica que tingui alguna connexió amb Granollers i/o el seu entorn comarcal.
 2. El curtmetratge haurà de tenir una durada mínima de 15 minuts i una màxima de 25.
 3. El Consell Assessor de Cineastes de Granollers, format per Lambert Botey, Agustí Corominas, Marina Estopiñan, Berta Diumaró i Neus Ballús, juntament amb els representants de VOTV, GASL, l’AC i l’AMGr estudiaran la viabilitat dels projectes presentats.
 4. Un cop resolta la beca, el Consell Assessor establirà d’acord amb el participant guanyador, un pla de seguiment i tutorització.

Ajut

 1. El curtmetratge rebrà un ajut que constarà de:
  a) 4.000 € d’ajut directe, una quarta part provinent de GASL i tres quartes parts, de l’Associació Cultural de Granollers, quantitat sobre la qual es practicarà la retenció tributària vigent.
  b) Una jornada de gravació al plató del Centre Audiovisual de Roca Umbert. La gravació al plató no inclou els serveis externs o contractats. El rodatge s’haurà de fer en l’horari d’obertura del Centre Audiovisual de Roca Umbert (de dilluns a divendres, de 8 a 22 hores; dissabtes, de 9 a 20 hores; i diumenges i festius, de 9 a 18 hores).
  c) Suport tècnic en la postproducció i, si és necessari, gravació de locució i una jornada de gravació amb plató chroma de VOTV, valorat en 1.000 €.
  d) Accés als documents de l’AMGr (exempts de taxes) i de GASL (de 1987 en endavant), sempre que siguin utilitzats per a la realització del documental guanyador.
  e) Suport en la gestió d’ajuts externs i recerca de patrocini.
 2. L’estrena i presentació del curtmetratge es farà al Centre Cultural de Granollers de la mà de l’AC.
 3. VOTV emetrà el documental i un programa especial amb entrevista als autors/directors en un termini màxim de 6 mesos des de la seva presentació. A més, s’ampliarà la difusió del premi i del guanyador a la Xarxa de Televisions Locals. El documental no podrà ser exhibit a cap altra televisió abans de les seva estrena a VOTV.

Presentació

 1. Els participants han de redactar i presentar un projecte que consti de:
  a) Presentació
  b) Sinopsi i tractament visual
  c) Detall de les fonts documentals
  d) Pla de gravació
  e) Pressupost
  f) Format
  g) Durada
  h) Equip tècnic i artístic
  i) Currículum dels realitzadors
  j) Dades de contacte
 2. Es valoraran especialment aquells projectes en què hi constin col·laboracions, aportacions pròpies i possibilitats de coproducció. En aquests casos, caldrà presentar una carta de compromís de la institució, empresa, associació o persona corresponent.
 3. Els projectes s’hauran de presentar per quintuplicat i en versió PDF a les oficines de l’AC (Carrer Almogàvers, 5, 08401 Granollers, tel. 93 861 55 98 secretaria@acgranollers.com) abans del 18 de març de 2016.

Drets d’autor i d’exhibició

 1. Els autors dels documentals hauran de tenir els drets de totes les imatges i àudios que s’hagin d’utilitzar en el documental. En el cas d’imatges de tercers s’hauran d’acreditar per escrit.
 2. Els autors cediran els drets d’exhibició a VOTV per la seva exhibició televisiva i a l’AC per la seva exhibició en sessions públiques. Tanmateix cediran les còpies pel seu arxiu i per la seva exhibició en activitats culturals, als fons dels arxius de GASL i l’AMGr —on podran ser consultats— i a l’AC pel seu fons documental.
 3. A banda d’aquestes exhibicions, els autors tindran els drets del documental. En cada projecte s’especificaran els drets d’ús per tercers que vulguin aprofitar material del nou documental en altres obres, així com els drets d’explotació compartida, en cas de que se’n vulgui fer un ús comercial del documental.
 4. Els autors autoritzaran a l’organització la producció de 50 còpies per a ser utilitzades per qüestions de promoció i protocol.

Final

 1. L’adjudicació de la beca es comunicarà als guanyadors de forma personal i es farà pública al llarg del mes d’abril de 2016 i s’establirà un període de 6 mesos per presentar el curtmetratge finalitzat.
 2. Per cada projecte es signarà un contracte on es detallaran les condicions no establertes en aquestes bases.
 3. La presentació de projectes a aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació íntegra de totes les seves bases.
 4. Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt pel jurat o per les parts convocants.
 5. Qualsevol variació en el contingut del projecte al llarg de la seva realització haurà de ser comunicat als organitzadors.

Granollers, desembre de 2015

Share Button