• Slide20 JoanCamps2021
  • Slide-19-Camiral-22-23

A banda de dur a terme projectes propis, l’Associació Cultural sempre ha tingut una línia clara de suport a projectes nous de creació artística i científica. Una bona mostra en són els diferents premis i beques que convoca.

Fent referència a l’àmbit de la literatura, trobem la beca ‘Escrit per…’, el Premi literari Jaume Maspons i Safont i el Premi periodístic Gual Permanent; en l’àmbit científic, el Premi Camí Ral i la beca Memorial Joan Camps; i en l’àmbit audiovisual, la beca Vist per… i la convocatòria ‘En pantalla gran…’.