Centre d’Estudis de Granollers

La vil·la palau de Marata i els inicis de l’edat mitjana al Vallès Oriental

a càrrec de Ramon Martí (Universitat Autònoma de Barcelona)

Dijous 27 de febrer / 20 h

Centre Cultural de Marata

Share Button

L’actual veïnat de Marata correspon a un espai termenat des d’antic, ben documentat i on es manifesten, a petita escala, les successives transformacions que s’assoleixen arreu durant l’edat mitjana. Aquí, d’època romana hom coneix diversos emplaçaments que ocupen preferentment els vessants de la vall, així com una necròpolis que fixaria els límits entre distintes villae antigues. Més tard, els documents dels segles IX-X precisen que Marata era un palau, una institució que atribuïm a la conquesta musulmana del segle VIII i al servei de l’exèrcit. Amb la conquesta carolíngia, durant els segles IX-XI bona part de les terres de Marata continuaren adscrites al servei dels comtes, fins que l’establiment de la parròquia de Santa Coloma renovà la demarcació, per convertir-la en feu. Entre els diversos propietaris, aquí descobrim una branca ignorada de descendents del primer comte de Barcelona, Berà, que suma diverses comtesses, vescomtes i vescomtesses, així com nombrosos cavallers.

Ramon Martí es formà com a historiador a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Université Toulouse - Le Mirail, es doctorà l’any 1987 i és professor d’Història Medieval d’ençà de 1989 a la UAB. Com a medievalista, s’interessa tant en l’estudi i edició de documentació d’arxiu com en l’anàlisi arqueològica. La seva recerca s’ha centrat preferentment a Catalunya i al País Valencià, amb una especial atenció sobre la conquesta musulmana i la formació dels comtats catalans (segles VIII-XI). Des de la UAB ha dirigit diversos projectes investigadors i tesis doctorals, i també condueix un grup de recerca particular, Ocorde, especialitzat en l’estudi dels temps més foscos de l’edat mitjana.

Com arribar-hi