Centre d’Estudis de Granollers

Evolució de la indústria al Vallès: 2000-2018. Anàlisi de l’estructura sectorial, empresarial i implantació territorial

a càrrec de Joaquim Solà (Universitat de Barcelona)

Dijous 14 de novembre / 19.30 h

Sala d'actes del Museu de Granollers

Share Button

La ponència analitzarà el comportament de la indústria a les dues comarques del Vallès en el darrer cicle econòmic per veure’n el comportament i els canvis estructurals que ha experimentat. Aquesta anàlisi es du a terme tant a nivell agregat com per subsectors (alimentació, tèxtil, químic, etc.), situa la indústria del Vallès en el context català i metropolità i en considera les principals variables econòmiques: valor afegit, ocupació i exportacions. També es fa referència a la posició de les empreses dels diferents subsectors amb seu i/o establiment productiu al Vallès respecte al conjunt del país, a la ubicació de la indústria en relació als principals eixos viaris i a l’impacte que l’activitat manufacturera vallesana ha tingut en l’ocupació del sòl (dotació de sòl industrial) en relació als altres usos (residencial, infraestructures, etc.) per copsar els efectes de l’evolució de la indústria en la seva doble vessant econòmica i territorial.

 

Joaquim Solà Solà és doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i professor titular del departament de Teoria Econòmica de la mateixa universitat des del 1997. També va ser “Visiting Scholar” a la Universitat de Stanford (EUA) els anys 1993-1995.  És especialista en economia industrial i desenvolupament territorial, anàlisi econòmica de la innovació i economia del medi ambient. En aquests àmbits ha dirigit diverses tesis doctorals i ha publicat diversos llibres i articles, entre els quals destaquen “Possibilitats de desenvolupament industrial sostenible al Bages” (Premi Fundació Caixa de Manresa 1999), “El sector elèctric espanyol des de la perspectiva industrial” (Premi de la Societat Catalana d’Economia 2004) i “La innovació i la R+D industrial a Catalunya” (Premi Joan Sardà Dexeus del col·legi d’Economistes de Catalunya 2007). Entre els seus darrers treballs hi ha “El Vallès, motor productiu de Catalunya” (2011), ”Entre dues crisis: desindustrialització i globalització, 1976-2010” a l’“Atlas de la industrialització de Catalunya,1750-2010” (2012), “Radiografia de la indústria metropolitana” (2014) i “La indústria catalana: evolució recent, estructura sectorial i estructura empresarial” (2018).

Com arribar-hi