• Slide-2-Petit-Baby-Esferix
  • Slide-3-Cargol-treu-banya
  • Slide-4-Hai
  • Slide-6-La-Jana
  • Slide-5-Cuac

Agenda

Roda d’Espectacles Infantils

Diumenge 27 d’octubre

Dansa i teatre visual

Petit Baby Esferic

Roda d’Espectacles Infantils

Diumenge 3 de novembre

Titelles

Cargol treu banya

Roda d’Espectacles Infantils

Diumenge 10 de novembre

Màgia

Hai, la pescadora de somnis

Roda d’Espectacles Infantils

Diumenge 1 de desembre

Titelles

Cuac

Roda d’Espectacles Infantils

Diumenge 12 de gener

Titelles

La Jana i els tres óssos