capcentreestudis

Comissió directiva del Centre d’Estudis de Granollers
Ricard Caussa i Moreno (President AC)
Jaume Dantí i Riu (Director)
Diego Sola i Garcia (Secretari)
Jordi Planas i Maresma (Editor de publicacions)
Cinta Cantarell i Aixendri
Laura Casanovas i Palou
Joan Garriga i Andreu
Josep Grau i Mateu
Ester Prat i Armadans
Jordi Ruiz i Olmo
Arnau Queralt i Bassa
Francesc Sánchez i Mata

Share Button

Agenda

Roda d’Espectacles Infantils

Diumenge 1 de desembre

Titelles

Cuac

Centre d’Estudis de Granollers

Dijous 5 de desembre

L'estudi dels ratpenats al Museu de Cièncie...

Roda d’Espectacles Infantils

Diumenge 12 de gener

Titelles

La Jana i els tres óssos