capcentreestudis

Comissió directiva del Centre d’Estudis de Granollers
Ricard Caussa i Moreno (President AC)
Jaume Dantí i Riu (Director)
Diego Sola i Garcia (Secretari)
Jordi Planas i Maresma (Editor de publicacions)
Cinta Cantarell i Aixendri
Laura Casanovas i Palou
Joan Garriga i Andreu
Josep Grau i Mateu
Ester Prat i Armadans
Jordi Ruiz i Olmo
Arnau Queralt i Bassa
Francesc Sánchez i Mata

Share Button

Agenda

Centre d’Estudis de Granollers

Dijous 27 de febrer

La vil·la palau de Marata i els inicis de l...

Cinema Edison

Dijous 27 de febrer

Dissabte 29 de febrer

El faro

Cinema Edison

Dijous 27 de febrer

Diumenge 1 de març

Vida oculta

Roda d’Espectacles Infantils

Diumenge 1 de març

Titelles

Cocué

Roda d’Espectacles Infantils

Diumenge 15 de març

Música

Sons de colors

Roda d’Espectacles Infantils

Diumenge 5 d’abril

Titelles

La Caputxeta